אלפון

 • מינהל כללי
 • שונות
 • רישום ושכר לימוד
 • הנהלה
 • מינהל אקדמי
 • יחידות אקדמיות
 • ספריות
 • מרכזייה
 • יחידת בטיחות
 • אגף משאבי אנוש
 • הממונה על יישום חוק חופש המידע
 • דקאנט הסטודנטים
 • אגף כספים כלכלה ותקציבים
 • האגף לקשרי חוץ
 • דובר האוניברסיטה - קשרי עתונות
 • יחידת תכנון , שיטות ובקרה
 • האגף לתכנון אסטרטגי ולשיווק
 • אגף הנדסה ותחזוקה
 • אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע
 • החברה הכלכלית
 • מזנונים
 • אגודת הסטודנטים
 • אגודת ידידי אוניברסיטת ת"א
 • מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
 • מרכז הספורט ע"ש גולדרייך
 • ועדים
 • בית התפוצות
 • דיונון
 • רמות
 • מנהלי גושים/בתים
 • בית כנסת ומרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה
 • מעונות
 • שכר לימוד
 • מינהל תלמידים כללי
 • המוקד הטלפוני לענייני שכר לימוד
 • המוקד הטלפוני לענייני רישום
 • מזכירות אגף רישום ומינהל תלמידים
 • רישום וקבלה
 • משרד המנכ"ל
 • לשכת היועץ המשפטי
 • לשכת סגן הנשיא לקשרי חוץ
 • לשכת הרקטור
 • לשכת מבקר האוניברסיטה
 • לשכת סגן הנשיא למחקר ופיתוח
 • לשכת יו"ר הוועד המנהל
 • לשכת הנשיא
 • רשות המחקר
 • משרד המזכירות האקדמית
 • המרכז לקידום ההוראה
 • הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
 • בית הספר לחינוך ע"ש חיים וזואן קונסטנטינר
 • הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
 • הפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן
 • הפקולטה למדעי החיים ע"ש גורג ס וויז
 • הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
 • ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר
 • ביה"ס למקצועות הבריאות ע"ש סטנלי שטייר
 • הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
 • ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר
 • תכניות מיוחדות
 • הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון
 • בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
 • הפקולטה לניהול - בי"ס למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
 • הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
 • ספריה למדעי היהדות ע"ש מהלמן
 • ספריית בית הספר לחינוך
 • ספריית החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם
 • ספרית ארכיאולוגיה
 • הספריה למדעי החיים ולרפואה ע"ש גיטר-סמולרש
 • הספריה למדעים מדוייקים ולהנדסה ע"ש ניימן
 • הספריה המוזיקלית ע"ש מרק ל. גרינשטיין
 • ספרית ביה"ס לאדריכלות
 • הספריה המרכזית ע"ש אליאס סוראסקי
 • הספריה למשפטים ע"ש דוד י. לייט
 • הספריה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס
 • ספריית ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל
שםטל חיצוניטל פנימיפקס
03-6408111
מפקח בטיחות יחידה95556409881
ממונה כימיה ואחראי רעלים5676
מנהל יחידת בטיחות75556408555
ממונה בטיחות ביולוגית99666409881
מזכירת יחידת בטיחות6555
מנהלת אגף משאבי אנוש86037916
מנהלת היחידה לתכנון וטיפוח משאבי אנוש79687916
מדור רישום ובקרת כח אדם97415546
מדור מיון וגיוס כח אדם85756858
היחידה לתשלומי שכר61307619
מדור נסיעות וזכויות אקדמיות96849531
מדור נסיעות וזכויות אקדמיות - התחשבנות72729531
מדור הדרכה89557920
מדור רווחה89067920
מתאם מערכות8907
הממונה על יישום חוק חופש המידע 80956319
דקאנט הסטודנטים80979690
לשכת דקאן הסטודנטים642717167979690
שרות לסטודנט (תעדות סטודנט , ולת"ם88329690
יעוץ לימודי ומקצועי , אבחון לקויות למידה77619690
המדור לסיוע כלכלי ע"ש ברגר80679690
רווחת הסטודנט והמרכז לעולים96919690
הכוון תעסוקתי87397028
השרות הפסיכולוגי85059690
התוכנית למעורבות חברתית88489690
תקציבים87559690
פר"ח (פרוייקט חונכות)64171198390
נציב קבילות88329690
סמנכ"ל לכספים86505483
חשב האוניברסיטה97619765
מדור ספקים ומוטבים87825643
מדור קרנות ותרומות82175487
מדור רישום והתאמות88989765
ארכיון8499
גזבר האוניברסיטה54799765
מדור תשלומים97709765
מדור גבייה ותקבולים54817178
יח' לתקציבים וכלכלה86386266
מערכות כספיות ממוחשבות81655487
ממונה על ביטוח97625672
יח' הספקה86319742
רכש מקומי86309767
הנהלת חשבונות רכש מקומי89009751
רכש חו'''ל97469742
אינונטר76919781
מחסן97479744
בית הדפוס84549682
עיצוב גרפי95956109
קצין בטיחות בתעבורה82856609
סגן הנשיא82266422752
מנהל האגף לקשרי חוץ89366422752
עוזר לסגן הנשיא7288
פרסומים/ פיתוח פרוייקטים82497080
ארצות דוברות צרפתית87695075
ארצות דוברות גרמנית88376547
אמריקה הלטינית89456412272
אירוח75467546
דסק אוסטרליה81406103
הוקרת התורם84116141
צילום83478355
דסק צפון אמריקה וקנדה72546959
ארכיון61636141
תקציבים מינהל והפקה72008601
מערכת תפעול תורמים61816141
מזכירת חבר הנאמנים61996257
מערך הדוברות50506408741
יחידת תכנון , שיטות ובקרה89236319
סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי ולשיווק59025672
מנהל תחום בקרה9762
מנהל שיווק5254
סמנכ"ל להנדסה ותחזוקה642477283606688
מזכירות האגף83606688
ממונה על נכסים והתקשרויות משקיות כלכליות83606688
מרכז מזנונים ונכסים62626688
תקציבן האגף78876688
אדריכל האוניברסיטה57816688
הנדסאית57826688
מנהל מערכות הנדסיות ממוחשבות 91196688
מהנדס האוניברסיטה98856688
שרטוט ונכסים83209881
סגן מנהל האגף ומנהל יחידת תחזוקה ותשתיות 82139890
מזכירות היחידה 82139890
מנהל תפעול מבנים 66009890
מנהל תפעול חשמל , תקשורת ובקרה 88389890
מנהל תפעול מערכות 93539890
רכז איכות הסביבה 99629890
מדור חשמל 87627997
מדור מים וקיטור 81705346
מדור מכונות 85026255
מדור מיזוג אוויר 89667930
מדור מרכזי אנרגיה 85008891
מדור תקשורת 78888212
מפקח עבודות תקשורת ואחראי מערכות גילוי אש70008212
אחראית חיוב ובקרת חשבונות 94048212
מרכזיה 77778212
מדור צבע81036479
מדור עץ 84026786
מדור מתכת 84018731
בקרת הזמנות עבודה מבנים66779890
בקרת הזמנות עבודה מערכות 87149890
מנהל פרוייקטים 77889890
מנהל פרוייקטים 66999890
מוקד תחזוקה 99999890
מנהל יחידת ביטחון642538055558880
מזכירות יחידה55558880
מוקד ביטחון וחירום82228880
מדור ביטחון55558880
מדור משק וגינון56256193
מדור גינון86006193
מדור דואר85777918
סמולרס - תיאום ארועים59596794
מנהל ארכיון האוניברסיטה84168883
מדור שילוט80177189
מרפאה 6415818
מערכות כספים ולוגיסטיקה81175158
פיתוח מערכת תלמידים89959878
מנהלת מערכת תלמידים81809878
גביית שירותי מחשוב83075158
מזכירת אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע80595158
עוזרת מנהלית62045158
מרכז תמיכה ותקלות88885158
אבטחת מידע כללי60685158
מערכות כ"א80905158
סמנכ"ל מחשוב וטכנולוגיות מידע642752180595158
קלט פלט83125158
מנהלת פרוייקט ERP 57975158
מערכות תלמידים67719878
הרשאות גישה למערכות מידע מינהליות83859878
הפעלה83055158
צוות וידאו 78475158
אחזקת מחשבים אישיים-טכנאים81095158
מקינטוש73745158
מערכות מקומיות + Exchange86435158
מערכות תשתית / DBA80539878
מערכות תקשורת כללי70435158
מערכות ניהול משתמשים91175158
פיתוח מאגרי אינטרנט85865158
יעוץ מדעי וסטטיסטי92105158
מערכות unix/linux88855158
מערכות הפעלה IBM83115158
טכנאי תקשורת - תשתיות וציוד תקשורת80835158
החברה הכלכלית03-6406676
בניין גילמן קפיטריה (אפרופו)642426996546424254
בניין שרת-"אתר ההסעדה" "מקדונלד'ס"64148196412254
בניין שרת-"אתר ההסעדה" "בשר ורוח"41666421596
בניין שרת-"אתר ההסעדה" "עלים ירוקים"64391816439181
בניין שרת-"אתר ההסעדה" "למון גראס"68786422646
ביה"ס להנדסאים קפיטריה64203587441096
כיכר אנטין - בניין מיטשל מזנון בייגל טו-גו74400056349559
כיכר אנטין - בניין מיטשל בית קפה קופי-שופ64386396349559
בניין וולפסון להנדסת מכונות קפיטריה ע"ש פיינר שונברג81226424254
בניין יד אבנר קפיטריה65366421596
בניין שנקר קפיטריה (לב)6424059
בניין ווב מועדון הסגל6593
בניין מכסיקו קפיטריה8406
בניין טרובביץ למשפטים קפיטריה ע"ש אדה ויוסף אסאו642159683546421596
בניין נפתלי קפיטריה ע"ש סוסי לובשטיין96536406541
בניין רפואה קפיטריה9572
בניין רפואת שיניים קפיטריה65856406239
בניין רקנאטי- עגלה73445493866
בניין דן דוד- עגלה6424059
בניין ברגלס- (כלכלה) עגלה96536406541
בניין שרמן -עגלה53309116349559
בניין רוזנברג- עגלה53309116349559
בניין כיתות הנדסה עגלה96546424254
אגודת הסטודנטים76667665
ג'וב טוב7450111
נ.כ.ס.6427083
אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב64016407294
מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון81988420
מרכז הספורט ע"ש גולדרייך .642015489099674
מזכירות הספורט84409674
מזכירות רישום מנויים89096420154
מדור רישום חינוך גופני חובה5259
ועד העובדים - סגל מנהלי642881682506790
ועד העובדים - סגל אקדמי זוטר643610689246214
ועד העובדים - סגל אקדמי בכיר74536146
ארגון גמלאים – סגל מינהלי52085208
לשכת מנכ"ל74578887457891
קשרי חוץ74578737457891
שיווק74578707457882
אירועים74578807457882
יחסי ציבור ופרסומים74578837457831
קופה ומודיעין74578957457831
מאגרי מידע , גינאולוגיה ומחקר74578587457831
מרכז הזמנות74578087457811
מרכז לתיעוד חזותי74578517457831
תערוכות מתחלפות74578427457831
דיונון - משרדים642754586726423149
דיונון - חנות64103518413
דיונון פפירוס - הוצאה לאור6430156
רמות640340081136424146
הנהלה פרוייקטים וכספים64034008113
פרוייקטים6438764
פיתוח עסקים ופטנטים640660866086406675
הוצאה לאור640340081136424146
הדרכה640340081136424146
אורנשטיין - כימיה85599264
אולמות דולפי ולולה אבנר97409310
האקדמיה הישראלית למוסיקה ע"ש סמואל רובין85485463
ביוטכנולוגיה ע"ש ג'ק גרין97006748
בית אבנר - גאוגרפיה99376243
בית כנסת ומרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה66208024
בית המכונות85008891
בית הספר לניהול היי-טק ע"ש ג'ורג' לאווואן58045531
בית הספר להנדסאים ע"ש יוסף מיירהוף85037094
בית הספר לכלכלה ע"ש איתן ברגלס58109908
בריטניה ע"ש משפחת כהן- פורטר - מדעי החיים97006748
מדעי הרוח- ע"ש יצחק ורוזה גילמן92209457
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר88609020
גן מאיר סיגל למחקר זואולוגי90566748
גנים בוטניים99109151
דה-בוטון מרכז הסטודנטים ע"ש פורטונה .84809690
דן דוד לכיתות60045186
המכון לחקר הדגנים90297857
המרכז למרשם - ע"ש דסנברג-וולף86908371
ביה"ס לשפות ע"ש משפחת מקס ווב51966252
וולפסון- להנדסת חשמל88697050
וולפסון - להנדסה מכנית81217050
טרובוביץ –משפטים וספריה למשפטים ע"ש דויד י. לייט87727259
לימודי הנדסה (כיתות חשמל)89197050
מגדל למחקר רפואי ע"ש דוד גלסברג99197586
מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון81988420
מכסיקו לאמנויות ע"ש פאני וישניאק84068406
מנהלה ע"ש יצחק ואלפרד גוטמן6220
מעונות הסטודנטים ע"ש סימון בוליבר83676413671
מקצועות הבריאות ע"ש סטייר50705071
מרכז החישובים ע"ש לואיס קולדר הבן85599118
מרכז הסטודנטים ע"ש אריק מיטשל96339690
מרכז הספורט ע"ש גולדרייך89096420154
פרץ נפתלי למדעי החברה , אודיטוריום בר שירה95269518
בנין הסנאט ע"ש ג'ורג' ס. וייז7962
ספרית וינר84447833
ספריה למדעי החברה ולניהול ע"ש ברנדר- מוס95257840
ספריה למדעי החיים ולרפואה ע"ש גיטר-סמולרש64027592
ספריה למדעים מדויקים ולהנדסה ע"ש ניימן85618807
ספריה למשפטים ע"ש דוד י. לייט87727093
ספריה מרכזית ע"ש אליאס סוראסקי84447833
קפלון ע"ש ד"ר שאול85599264
חקר התפוצות ע"ש ויקטור ואדריאה קרטר93905542
רב תחומי למחקר בהנדסה ובמדעים מדוייקים
ע"ש מוריס וגבריאל גולדשלגר58447939
ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג90507031
ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר97409310
ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר94319250
ביה"ס למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי84969560
ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל91299182
שנקר פיסיקה לאסטרונומיה ע"ש רבקה ואריה85599264
שרייבר – המכון למתמטיקה ע"ש ולדימיר80309357
שרמן – בנין מדעי החיים ע"ש ארצי שרמן.97006748
שרת ביה"ס למדעי החינוך86779477
תוכנה8424
ראש המרכז80208024
המזכירות80208024
בית-הכנסת80208024
מעונות הסטודנטים833336413671
שכר לימוד4437
שכר לימוד4433
המוקד הטלפוני לענייני שכר לימוד640831883186720
שכר לימוד
שירותי קורסים וציונים83166721
היחידה למיון ומחקר68058371
תיקיה 4896
תיקיה 4876
מדור תלמידים89466721
המוקד הטלפוני לענייני שכר לימוד640831883186720
המוקד הטלפוני לענייני רישום 6405550
מנהל אגף רישום ומינהל תלמידים80888371
מזכירות אגף רישום ומנהל תלמידים86158371
מדעים מדוייקים 4893
חשבונואות
מדעי החברה
ניהול
הנדסה 4891
אמנויות -אדריכלות
אמנויות 4871
רכזות רישום וקבלה - תואר ראשון
מנהלת משרד הרישום והקבלה48976722
המוקד הטלפוני לענייני רישום 6405550
נוער שוחר מדע4870
ממונה על שקילות תעודות מחו"ל /עולים64083174892
רישום עולים 4867
רישום לתואר שני 48864874
תקשורת 4870
ביה"ס לחינוך 4870
רכזות רישום וקבלה - תואר שני
אדריכלות 4891
מדעי הרוח 4873
ביה"ס לעבודה סוציאלית 4873
פיזיותרפיה 4871
סיעוד 4871
הפרעות בתקשורת 4872
משפטים 4897
ביה"ס לרפואת שיניים4872
אחראית רישום לתואר שני 4895
רפואה
ביה"ס לרפואה4872
מנהלת ומזכירות משרד הרישום והקבלה87106722
משרד המנהל הכללי641021086379720
לשכת היועץ המשפטי641564284989724
לשכת סגן הנשיא לקשרי חוץ641527882266422752
לשכת הרקטור641897782807174
לשכת מבקר האוניברסיטה642125884907264
לשכת סגן הנשיא למחקר ופיתוח84759352
לשכת יו"ר הוועד המנהל641021061249720
לשכת הנשיא642384183486422379
רשות המחקר
מנהל רשות המחקר641025187749697
מזכירות- רשות המחקר641025187749697
מדור בקשות וחוזים87759697
תפעול מחקרים87769697
דווח כספי8897
קרנות פנים6244
מתאם מערכות מידע6245
מדור מידע60816747
מדור אירופה62405598
משרד המזכיר האקדמי87708875
מדור הסגל האקדמי88735649
מדור הסגל האקדמי 86025283
מדור סנט וועדותיו96738778
מדור תלמידי מחקר81616416226
מדור קרנות ומילגות96705332
קובל בענייני משמעת סטודנטים6758
משרד קליטת עליה99899265
המרכז לקידום ההוראה 66516650
סדנאות למרצים 6648
לשכת דקאן03-640841284129482
ראש מנהל הפקולטה86737474
ע/ רמ"ה לתלמידים51926499
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה642342084159174
רכז אירועים70475463
ארכיון למוזיקולוגיה95057358
ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי55537780
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר88609020
החוג לאמנות התאטרון86126964
הפקות החוג לתאטרון642405482997479
ארכיון הישראלי לתאטרון83049970
החוג לקולנוע וטלוויזיה03-640948384036096
מחסן קולנוע וטלוויזיה85276096
הפקות קולנוע וטלוויזיה90086096
אולפני קולנוע וטלוויזיה65626096
החוג לתולדות האמנות84829482
ארכיון שקופיות88899482
התכנית הרב תחומית באמנויות90048349
התכנית הבינתחומית לתואר שני והתכנית להבעה ויצירה72308349
מזכירות מורים82669482
מזכירות סטודנטים90066499
מזכירות תואר שני ושלישי51926499
רכז השתלמויות ופרוייקטים641245094876371
מעבדת מחשבים70219482
משרד אב הבית84068456
בית ציפר לתיעוד וחקר האמנות הפלאסטית בישראל67346723
לשכת ראש בית הספר642130688439477
ראש מינהל בית הספר 88439477
מזכירות ביה"ס88439477
מזכירות כח-אדם84685202
מרכזת מזכירות תלמידים54956463
מזכירות סטודנטים תואר ראשון84596463
מזכירות סטודנטים תואר שני בחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי61486463
מזכירות סטודנטים תואר שני בחוג לחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי61486463
מזכירות סטודנטים תואר שני בחוג למדיניות ומינהל בחינוך54976463
מזכירות סטודנטים תואר שני בחוג לתכנון לימודים והוראה94806463
מזכירת תלמידי מחקר94806463
מזכירות סטודנטים תעודת הוראה84606463
החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי84726294
החוג למדיניות ומינהל בחינוך79786011
החוג לחינוך מתמטי , מדעי וטכנולוגי84865068
החוג לתכנון לימודים והוראה60455067
היחידה לנוער שוחר מדע642338084698184
המרכז האוניברסיטאי לפיתוח סגל בחינוך 641019584668157
המרכז לקידום החינוך המדעי טכנולוגי.642233984617752
מרכז קלמן לחינוך יהודי641273172288414
היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה84859477
מועדון המוסמכים של ביה"ס לחינוך62676463
למידה אקדמית ברשת 60355526
יחידת עיבוד תמלילים8855
ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובתפוצות84645079
מנהל הבית8677
ספריית חינוך70556509
יחידת הטכנולוגיה7122
יחידת השכפול8926
יחידת המחשב78945738
מזכירת משק ומינהל 54947101
תקציבים81787808
לשכת דקאן641528697887839
ראש מנהל פקולטה642499294919457
עוזר ראש מנהל הפקולטה לענייני הוראה99989457
עוזר ראש מנהל הפקולטה לענייני כח אדם ומשק94559457
עוזר ראש מנהל הפקולטה לתקציבים99259457
מזכירות סטודנטים ובחינות97806584
מזכירת ועדת הוראה ולימודים99969684
מזכירות סגל בכיר וועדות מינויים92887839
מזכירות סגל זוטר ומלגות93247839
צוות מערכות מחשב99275576
כיתות מחשב במדעי הרוח- בניין גילמן7608
כיתת מחשב במדעי הרוח- בניין ווב5197
חדרים ומערכת שעות97899457
לומדים בגילמן97899457
יחידת קרנות מחקר61459457
יחידת צילום ושכפול8351
ביה"ס להיסטוריה96259469
ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג92757031
ביה"ס למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר93257909
תוכנית מחקר התרבות94607909
תכנית הלימודים הקוגנטיביים של השפה ושימושיה93257909
מחקר תרבות הילד והנוער99957247
לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום7804
ביה"ס לפילוסופיה56275628
החוג לאנגלית96837312
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום97037237
החוג לבלשנות96855109
החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם642361998966243
החוג להיסטוריה כללית97856229
החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה94506934
החוג להיסטוריה של עם ישראל92775542
החוג ללימודי מזרח אסיה78366712
החוג ללימודי הערבית והאסלאם97235109
החוג ללימודי התרבות העברית37877367
לימודי תעודה בעריכה לשונית9787
החוג ללימודים קלאסיים97799457
החוג לספרות 95025305
החוג לפילוסופיה94927630
החוג לצרפתית92876252
התכנית הרב-תחומית90726904
התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW59365937
מכון לארכיאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר94177273
מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית97319464
מכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן96809468
מכון לחקר רוסיה ומזרח אירופה ע"ש קמינגס96089721
מרכז משה דיין ללימודי מזרח התיכון ואפריקה91006415802
מרכז המידע במרכז משה דיין95846415802
ארכיון עיתונות במרכז משה דיין99246415802
התכנית לחקר הפוליטיקה הערבית בישראל60526046
המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין – גורן97997287
המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין91717287
מכון לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר94208980
מכון אוה ומרק ביסן לחקר תודעה הסטורית93266411207
מכון ע"ש כהן להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות91989463
המכון ללשון , לספרות ולתרבות היידיש ע"ש משפחת גולדרייך78057732
מכון כץ לחקר הספרות העברית9701
מרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית9701
מכון לחקר האנטישמיות והגזענות בנות זמננו ע"ש סטפן רוט83838383
המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש אנדריאה וצ'רלס ברונפמן641340486656422318
המכון ללימודי אמריקה הלטינית50136931
מערכת כתב-העת EIAL62856931
מערכת כתב-העת "זמנים"6367
הפרויקט לחקר תרבויות הים התיכון5187
מערכת כתב העת MHR7328
מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה בימינו60736034
לשכת הדקאן 87387221
ראש מנהל הפקולטה641301987367221
עוזר ראש מינהל לענייני תלמידים 69706062
מזכירות כח אדם704689606036
תקציבנית8136
רכז משק8120
מנהל גוש8121
מזכירות סטודנטים תואר ראשון הנדסת חשמל68686062
מזכירות סטודנטים תואר ראשון - הנדסה מכנית94196062
מזכירות סטודנטים תואר ראשון - הנדסה ביו רפואית84896062
מזכירות סטודנטים תואר ראשון - הנדסת תעשיה וניהול84896062
מרכזת מזכירות תארים מתקדמים68696013
מזכירות סטודנטים תואר שני - הנדסת חשמל57916013
מזכירות סטודנטים תואר שני - הנדסה מכנית83726013
מזכירות סטודנטים תואר שני - הנדסה ביו רפואית83726013
מזכירות סטודנטים תואר שני - הנדסת תעשיה83726013
מזכירות סטודנטים תואר שני - הנדסת חומרים וננו-טכנולוגיות9915
מזכירות סטודנטים תואר שלישי7329
מזכירות בחינות50845798
מערכת שעות6420
שירותי הדפסה51335798
ביה"ס להנדסת חשמל6194
המחלקה להנדסת חשמל - אלקטרוניקה פיזיקלית87656423508
המחלקה להנדסת חשמל - מערכות87647095
ביה"ס להנדסה מכנית89307334
ביה"ס להנדסה מכנית 7617
מכון אלה קודש למחקרים הנדסיים ופיסיקליים של הלב86585830
המחלקה להנדסה ביו - רפואית81237939
המחלקה להנדסת תעשיה83897669
שילובים –מועדון הבוגרים94476751
לשכת דקאן98005146
ראש מנהל הפקולטה98005146
מזכירות סטודנטים98025976
תקציבן מזכירות הפקולטה98305146
גן מאיר סיגל למחקר זואולוגי90567202
מוזיאון זואולוגי9399
הגנים הבוטניים99109159
המחלקה למדעי הצמח98419380
המחלקה לביוכימיה641424697496834
המחלקה לזואולוגיה90129403
המחלקה לחקר התא ואימונולוגיה90166422046
מחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית
ולביוטכנלוגיה90809407
המחלקה לנוירוביולוגיה63727643
המכון לחקר הדגנים90287857
מנהל היחידה לצב"מ (ציוד בין מחלקתי)60086705
צב"מ - יחידת שרותי הרצף63706705
יחידת הביואינפורמטיקה68405098
יחידה לצילום93869403
מעבדה להיברידומות9115
מתאם מערכות מידע7841
היחידה למולטימדיה6944
המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן6422046
לשכת הדקאן82685728
ראש מנהל הפקולטה85375728
עוזר ראש מנהל הפקולטה לנושאי מנהל81829264
מזכירות סטודנטים מתמטיקה , סטטיסטיקה וחקב"צ תואר ראשון52459264
מזכירות סטודנטים כימיה ומדע כללי87619264
מזכירות סטודנטים גיאופיזיקה ומדעים פלנטריים 6406
מזכירות סטודנטים מדעי המחשב תואר ראשון53069264
מזכירות סטוד' במדעי המחשב , במטמטיקה ,בסטט' וחקב"צ תואר שני9177
מזכירות סטודנטים פיזיקה86199264
מזכירות בחינות83386274
ביה"ס למדעי המתמטיקה80449357
החוג למתמטיקה עיונית ולמתמטיקה שימושית80439357
החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים80469357
מזכירות שיבוץ והוראה- ביה"ס למדעי המתמטיקה93707889
מזכירות תלמידי מחקר- ביה"ס למדעי המתמטיקה92537890
ביה"ס לפיסיקה ואסטרונומיה92746429306
החוג לאסטרופיזיקה ולאסטרונומיה7414
החוג לפיזיקה של חומר מעובה72396422979
החוג לפיזיקה גרעינית81926369
החוג לפיזיקה של אנרגיות גבוהות וחלקיקים85877932
מרכז אברמסון לפיזיקה רפואית8301
מכון לפיזיקה של מצב מוצק ע"ש ריימונד בבלי סאקלר7239/86366422979
מכון לאסטרונומיה ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר8580
המכון ללימודים מתקדמים ע"ש מורטימר וריימונד סאקלר95796424264
מצפה הכוכבים ע"ש וייז -6588133088729-658830308
מצפה הכוכבים ע"ש פלורנס וג'ורג'ס וייז92798179
ביה"ס למדעי המחשב - משרד ראש ביה"ס ומזכירות 80409373
רכזת מנהלית63539373
מזכירות ועדת מינויים יחידתית71485982
מזכירות דוקטורנטים71485982
רכזת הוראה80418388
רכזת משק96166417154
ביה"ס לכימיה87519293
מזכירות תואר ראשון ושני (כימיה)8761
מזכירות תלמידי מחקר ומלגות (כימיה)7744
מזכירות כ"א ומינויים (כימיה)7605
מזכירות משק ותקציבים (כימיה)9290
בית מלאכה לאלקטרוניקה (כימיה)8328
בית מלאכה מכני (כימיה)8719
בית מלאכה לניפוח זכוכית(כימיה)8252
החוג לגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים86339282
מרכז מינרבה לחקר ים המלח99729282
מרכז מינרבה למוליכות על בטמפרטורות גבוהות ע"ש היינריך הרץ82056422979
מרכז גורדון ללימודי אנרגיה גורדון94026422649
מרכז וולפסון למחקר שימושי בחומרים78166422649
פרוייקט ננו-מדע וננו- טכנולוגיה56185612
מזכירות כללית לנסיון
ראש ביה"ס לרפואת שיניים91129250
ראש מנהל ומזכירות ביה"ס91129250
מזכירות סטודנטים96759250
מזכירות כח אדם94299250
מרפאת שיניים- משרד קבלה95519250
מרפאת שיניים - אבחנה , עזרה ראשונה98579250
רנטגן9304
מרפאת שיניים - ילדים92549250
יישור שיניים - אורתודונטיה73109250
שיקום פרותטי91869250
אנדודונטיה92549250
פריודונטיה94369250
אקולוזיה ומדעי ההתנהגות92529250
מרפאות סטודנטים90159250
קורס שינניות79089250
מזכירות תלמידים תואר ראשון9659
מזכירות ביה"ס למקצועות הבריאות9333, 53436512
החוג לסיעוד96609496
מזכירות תלמידים תואר שני9497
מזכירות תלמידים התכנית הכללית9337
החוג לפיזיותרפיה90199223
החוג לריפוי בעיסוק91049933
החוג להפרעות בתקשורת534981792175352868
לשכת הדקאן641045696579103
סגן דקאן לחינוך רפואי98586916
סגן דקאן לעניינים קדם קליניים70309360
סגן דקאן לעניינים קליניים96589103
סגן דקאן לתכנון , מחקר ופיתוח96589103
סגן דקאן למינויים90279234
סגן דקאן , ראש ביה"ס לרפואה96617824
סגן דקאן , ראש ביה"ס ללימודי המשך ברפואה97959043
ראש המדרשה לתארים מתקדמים68938581
ראש תכנית הלימודים ניו יורק/אמריקה642609190717191
משנה מנהלי לדקאן96589103
עוזרת המשנה המנהלי לדקאן לענייני תלמידים והוראה60537824
מזכירות סטודנטים לרפואה - לימודים קדם קליניים96617824
מזכירות סטודנטים לרפואה - לימודים קליניים77267824
מזכירות עבודות גמר – לימודים קליניים9960
מזכירות התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה90977824
מזכירות המדרשה לתארים מתקדמים ע"ש ד"ר מרים ושלדון ג' אדלסון92447825
עוזרת המשנה המנהלי לדקאן לענייני כח אדם ומורים90557351
מזכירות מורים97967673
מזכירות ועדת מינויים למקצועות הקליניים90279234
מזכירות כח-אדם 76037351
עוזר המשנה המנהלי לדקאן לענייני לוגיסטיקה98845289
יחידת התקציבים 93009232
החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית98607432
החוג למיקרוביולוגיה הומנית90699160
החוג לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה99759113
החוג לפתולוגיה98619141
החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה98655168
החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה98668287
החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת85729868
החוג לחינוך רפואי98586916
החוג לרפואה פנימית69968679
החוג לפדיאטריה59635964
החוג לגיניקולוגיה ומילדות54175354
החוג לכירורגיה51265354
החוג לפסיכאטריה54175354
החוג לנוירולוגיה98568679
החוג לאוטורינולארינגולוגיה וכירורגית ראש וצוואר (א.א.ג51265354
החוג לאונקולוגיה 9779432-0854179779434-08
החוג לאורתופדיה וטואומטולוגיה51265354
החוג לדימות98568679
החוג לדרמטולוגיה98568679
החוג להמטולוגיה54175354
החוג להרדמה וטיפול נמרץ51265354
החוג לקרדיולוגיה69968679
החוג לרפואה פנימית69968679
החוג לרפואה שיקומית54175354
החוג לרפואת המשפחה ,שיבא534281677795346066
החוג לרפואת עיניים51265354
מרכזת תכנית ניו יורק/אמריקה642609190887197
מזכירות בית הספר ללימודי המשך ברפואה97959043
מזכירות בית הספר לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלאגר91129250
מזכירות בית הספר למקצועות הבריאות54576512
מזכירות בית הספר לבריאות הציבור57177465
היחידה לקידום ובקרת הוראה98558786
התכנית לפסיכותרפיה99026387
מגדל למחקר רפואי ע"ש דוד גלסברג - בית חיות99197567
היחידה לציוד בין מחלקתי93346050
יחידת המשק 90659240
עורכת פרסומים ושיבוץ חדרים74317824
מערכות מידע רפואה64166941
מתאמת מערכות מידע - קליניים93366041
כתות מחשבים6027
מעבדת צילום98547191
אגודת הסטודנטים לרפואה ותכנית האלקטיב לסטודנטים מחו"ל642342873217321
מרכז-על לאקולוגיה ולחקר הסביבה ע"ש פורטר98097682
ביה"ס ללימודי הסביבה ע"ש פורטר57205723
מזכירות החטיבה לתוכניות מיוחדות8911
ביה"ס לסטודנטים מחוץ לארץ642958586399582
היחידה ללימודי עברית8947
המכינה האוניברסיטאית89477426
מנהל המכינה95889783
המכינה לישראלים93809783
המכינה לעולים80529783
לשכת הדקאן641729897339518
ראש מנהל הפקולטה641817897359518
ע. ראש מנהל הפקולטה לנושאי מנהל96079518
ע. ראש מנהל הפקולטה לנושאי תלמידים97309518
ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס95399908
החוג ללימודי עבודה99877300
החוג למדע המדינה95749515
החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה97349215
החוג לפסיכולוגיה96939547
החוג לתקשורת78276032
החוג למדיניות ציבורית97057382
התכנית בלימודי דיפלומטיה61859515
התכנית ללימודי ביטחון61859515
ביה"ס לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך68176307
התכנית ליישוב סכסוכים וגישור ע"ש אוונס59957223
המרכז האוניברסיטאי לגישור 59957223
התכנית הבילנאומית ליישוב סכסוכים67597223
התכנית למדיניות ציבורית למנהלים58895890
התכנית לדיפלומטיה וביטחון לבכירים92689515
התכנית למנהיגות ציבורית ופוליטית לבכירים95429515
התכנית לתקשורת פוליטית למנהלים71709515
התכנית למנהלי משאבי אנוש93786865
מזכירות בחינות96067929
מזכירת ועדת המינויים היחידתית75939518
מזכירות כח אדם95299518
מזכירות סטודנטים95216950
מזכירת ועדת ההוראה75489650
מזכירת תלמידי מחקר53249518
מזכירות מנהל ומשק96059518
עורכת ידיעון ותאום חדרים77746522
מרכז הדפסות97359518
חדר צילום ושיכפול75589518
מתאמת מערכות מידע93499518
המכון לחקר החברה והכלכלה ע"ש דוד הורוביץ77746950
המכון למחקר חברתי95499215
מכון ב. י. ולוסיל כהן לחקר דעת קהל89639215
מכון הרצג לחקר הזיקנה95447339
מכון ע"ש סאקלר ללימודי כלכלה92559908
מכון ע"ש ד"ר ישעיהו פורדר למחקר כלכלי92559908
מכון אוניברסיטאי לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי65606558
מרכז לפיתוח ע"ש פנחס ספיר641992497126428074
סדנת ת"א למדע , טכנולוגיה וביטחון71937198
מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום642429867627489
מכון חיים הרצוג לחקר תקשורת , פוליטיקה וחברה65196545
ביה"ס לעיתונאות כותרת94986545
לשכת ראש בית הספר95739182
רכזת מינהלית91309182
מזכירות מינהלת בית הספר91309182
מזכירות מורים וכ"א69289182
מזכירות תלמידים94106882
מזכירות תארים מתקדמים95546882
מזכירות קבלה91926882
תקציבנית69279182
מתאמת מערכות מידע73239182
היחידה להוראת השדה91279182
היחידה ללימודי המשך והשתלמויות913593556902
המעבדה הלימודית82559182
חדר עיון בית הספר91839182
מרכז אדלר לחקר רווחת הילד ושלומו95509182
מרכז בינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ובנוער
מנהל הבית91299182
לשכת דקאן641528287209983
ראש מנהל הפקולטה60127144
עוזרת ראש מנהל הפקולטה לעניני תלמידים95699566
עוזר ראש מנהל הפקולטה לעניני מנהל וכספים89759566
החוג לחשבונאות -תואר ראשון87447738
החוג לניהול - תואר ראשון63387851
מזכירות סטודנטים מב"ע85217852
מזכירות סטודנטים מלמ"ן ותואר שלישי95647852
מזכירות קבלה ופטורים63338518
צוות אב הבית84967773
מזכירת משק75579560
מעבדת מחשבים73886026
אחראית אינטרנט63316026
מרכז שכפול8072
עריכת ידיעון ותאום חדרים והוראה89629560
מנהלת קשרים בינלאומיים ופיתוח74486328
מזכירת מורים וועדת מינויים95689983
ארגון בוגרי הפקולטה84936328
תכנית התנהגות ארגונית ותכנית אסטרטגיה ויזמות85137739
תכנית ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע87077741
GLOBAL BUSINESS STUDIES ׂ( G.B.Sׁ)72166417059
תכנית מב"ע למנהלים63137803
תכנית קלוג-רקנאטי63127803
תכנית מב"ע עם התמחות בניהול פיננסי88639571
תכנית מב"ע למהנדסים62937852
התכנית לחילופי סטודנטים80697852
המרכז לניהול מערכות בריאות ע"ש קובנס88627741
המכון למחקר עסקים בישראל ע"ש הנרי קראון82646425330
המכון למערכות מידע ניהוליות ע"ש מרסל ואני אדמס80257741
מכון יוסף קסירר למחקר בחשבונאות81948216
לה"ב לימודי הכשרה בניהול77756436189
המכון לחקר האינטרנט8027
המכון לטכנולוגיה וחברה80827084
מכון חיים כצמן גזית גלוב לנדל"ן62997741
לשכת הדקאן641549286527260
לשכת סגן דקאן87987260
ראש מנהל הפקולטה641527972577259
עוזר ראש מנהל לכספים וכח אדם641527972577259
עוזר ראש מנהל לסטודנטים98977013
מזכירות סטודנטים83507013
מזכירות תואר שני עיוני64826427
מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים65716427
מזכירות תואר שני מחקרי64826427
מזכירות קבלה61517013
ראש צוות מחשוב72486724
מזכירות אחה"צ83587429
המכון להשתלמות עו"ד87179150
מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט80185849
מזכירות הקליניקות המשפטיות83417422
מרכז מינרבה לזכויות האדם ומזכירות בטאונים74305073
יחידת ההשמה הפקולטטית9688
מזכירת מחקר , סגל וחילופי סטודנטים8852
תכנית תל אביב ברקלי 68296414376
תכנית תל אביב - נורתווסטרן52048366
ספריה למדעי היהדות ע"ש מהלמן90487287
ספריית בית הספר לחינוך84626509
מנהלת הספריה6937
ספרית גיאוגרפיה64090449044
ספרית ארכיאולוגיה90237237
הספריה למדעי החיים ולרפואה ע"ש גיטר-סמולרש
הנהלת הספריה , מזכירות והנה"ח641265897539375
מחלקת שרותי קוראים , הדרכה ויעוץ7975
מחלקת שרותי קוראים , השאלה9195
מדור להשאלה בינספריתית ובינלאומית97527592
מדור רכש ספרים וכתבי עת9196
מדור קטלוג ומיון7858
מדור דליית מידע ממוחשב9374
מדור תיאום מערכות ממוחשבות9197
הספריה למדעים מדוייקים ולהנדסה ע"ש ניימן
הנהלת הספריה , מזכירות82108807
הנהלת חשבונות8210
מדור השאלה8145
מדור רכש (כתבי עת)8049
מדור רכש (ספרים)8866
מדור קטלוג6207
מדור מיון9270
מדור הדרכה ויעץ8160
השאלה בין ספריתית92696414389
מידע ממוחשב/שרותי אינטרנט6040
מתאם מערכות מידע6227
מתאם מערכת "אלף"5796
הספריה המוזיקלית ע"ש מרק ל. גרינשטיין8716
ספרית ביה"ס לאדריכלות5535
מזכירות הספרייה המרכזית68917833
מנהלת הספריה68917833
מדור השאלה86629598
מדור ספריה לימודית (השאלה מוגבלת)9570
השאלה בינספרייתית8746
מדור מחלקת מיון8081
מדור מחלקת קיטלוג לועזי8265
מדור רכש ספרים84475318
מדור כתבי עת84485318
מחלקת ייעוץ והדרכה8423
מדור אולם קריאה - קומה א'8449
מדור אולם קריאה - קומה ב'8747
אולם קריאה לכתבי עת ומיקרופילם8451
הנהלת חשבונות8884
ספריית וינר6745
מתאם מערכת "אלף" ומתאם מערכות מיחשוב7045
משרד אב הבית8444
ראש מדור השאלה וספרייה לימודית5125
מדור דליית מידע ואינטרנט8750
הספריה למשפטים ע"ש דוד י. לייט8356
הנהלת הספריה80197093
מזכירות הספריה6175
מדור שרותי קוראים83566232
השאלה בינספריתית6169
מדור רכש ספרים6176
מדור כתבי עת9577
מדור מיון וקטלוג7946
מנהל חשבונות6173
מתאם מערכות מחשבים אישיים6166
מתאם מערכות אלף7946
הספריה למשפטים ע"ש דוד י. לייט8356
מדור רכש ספרים6176
השאלה בינספריתית6169
מדור שרותי קוראים83566232
מדור מיון וקטלוג7946
מדור כתבי עת9577
הנהלת הספריה80197093
מנהל חשבונות6173
מתאם מערכות מחשבים אישיים6166
מתאם מערכות אלף7946
מזכירות הספריה6175
הנהלה ומזכירות93617840
הנהלת חשבונות5516
מדור השאלה ואולם ספרים שמורים64160929085
השאלה בינספריתית7066
מדור יעץ ומיון ודליית מידע7984
אולם קריאה מרכזי8497
מנהל המחלקה לשרותים טכניים ותאום מערכות7063
מדור קיטלוג70649527
מדור רכש98649527
מדור כתבי עת92279527
אור קולי7065
אולם פרנקפורט - אוסף הקהילה הארופית7757
מנהל הבית9525
מתאמת מיחשוב6667067
ספריית ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל9183
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>