עדכונים בנהלי האוניברסיטה

 

2024

עדכון הוראות האוניברסיטה - ינואר 2024:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

 

2023

עדכון הוראות האוניברסיטה - אוגוסט 2023:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - יוני 2023:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מאי 2023:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - אפריל 2023:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מרץ 2023:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - ינואר 2023:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

 

2022

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מאי 2022:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מרץ 2022:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה -  ינואר 2022:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

 

2021

 

עדכון הוראות האוניברסיטה -  פברואר  2021:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - ינואר  2021:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

 

2020

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - דצמבר  2020:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - אוקטובר 2020:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - יוני 2020:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - יוני 2020:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מאי 2020:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - פברואר 2020:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - ינואר 2020:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

2019

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - ספטמבר 2019:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - אוגוסט 2019:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - יולי 2019:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - יוני 2019:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מאי 2019:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - אפריל 2019:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - פברואר 2019:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

2018

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - דצמבר 2018:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - נובמבר 2018:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - יולי 2018:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - יוני 2018:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מאי 2018:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - אפריל 2018:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מרץ 2018:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - פברואר 2018:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

2017

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - דצמבר 2017:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - יולי 2017:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - פברואר 2017:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - פברואר 2017:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - ינואר 2017:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

2016

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - נובמבר 2016:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - ספטמבר 2016:

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - אפריל 2016:

סנאט האוניברסיטה, אישר ביום 6.4.2016 , את תיקונו של סעיף 5.3 , וכן את הוספתם של סעיפים 27.7, 27.8, 27.9
 

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מרץ 2016:

 

סנאט האוניברסיטה, אישר ביום 2.3.2016, את תיקונם של הנהלים שלהלן:


1. תקנון המינויים של אוניברסיטת תל אביב (תשמ"ג) [הוראה - 11-001]: תוקן סעיף 52 העוסק בהחלטת ועדת המינויים היחידתית, בדבר מינוי, העלאה בדרגה, מתן קביעות, הארכת עבודה או סיום מינוי.


2. תקנון נוהל קתדרות (תשס"ז) [הוראה 10-007]: תוקן סעיף 5.1.3 הרשימה תהיה ערוכה עפ"י סדר קדימויות אקדמי (במקום אישי), תוקן סעיף 9 הותאם לתקנון חל"ת, תוקן סעיף 16 בנושא קתדרה תקציבית. כמו כן, בכל מקום בנוהל בו נכתב פקולטטי, הוחלפה המילה לפקולאי.

 

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - ינואר 2016:

 

לבקשת הרקטור, תוקן סעיף 11.1.4 לתקנון המינויים של אוניברסיטת תל אביב (תשמ"ג) [הוראה 11-001]. התיקון אושר ע"י סנאט האוניברסיטה, ביום 6.1.2016.

 

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

2015

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - אפריל 2015:

 

ביום 25.3.2015 אישר סנאט האוניברסיטה את את עדכונו של נוהל מכונים חיצוניים ובינאוניברסיטאיים - בקרה אקדמית, מנהלית וכספית [הוראה 10-008 ב].

 

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

ביום 25.3.2015 אישר סנאט האוניברסיטה את תיקונם של סעיפים 35 , 36 ו - 65 בתקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ג) - [הוראה - 11-001]

 

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מרץ 2015:

 

ביום 26.3.2015, אישר הסנאט את עדכונו של נוהל סוגי המעמד של תלמיד באוניברסיטת תל-אביב (הוראה 12-010).

 

בסעיף 4.1 אשר תוקן, מופיע תאריך התיקון לנוחיות הקריאה.

 

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

 

2014

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - נובמבר 2014:

 

סנאט האוניברסיטה אישר את תיקונם של הנהלים שלהלן:

  1. נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים [הוראה 10-023]
  2. תקנון תלמידי מחקר [הוראה 12-005]
  3. תקנון חופשה ללא תשלום [הוראה 11-023]

 

בסעיפים אשר תוקנו, מופיע תאריך התיקון, לנוחיות הקריאה.

 

למכתב הרשמי מאת עו"ד רות קריסי, הממונה על הנהלים >

 

עדכון הוראות האוניברסיטה - מאי 2014:

 

נוהל מורשי חתימה [הוראה 01-007]

 

הוועד המנהל של אוניברסיטת תל-אביב אישר את תיקון הנוהל, וכן את עדכון התעריפים שבו.

 

לעמוד התקנון המתוקן >

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>